Reference

Našimi klienty jsou podnikatelské subjekty ze všech oborů. Díky tomu máme cenné zkušenosti s celou řadou forem podnikání a druhů činností. Poskytujeme naše služby jak fyzickým osobám, podnikatelům, tak všem právním formám obchodních firem.

Při osobním jednání Vám rádi uvedeme konkrétní reference o našich klientech, kteří udělili souhlas se zařazením do našeho referenčního listu. Konkrétní a úplný soupis našich klientů s ohledem na sjednanou ochranu informací nelze zveřejnit.

NAHORU